LLEI 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.