Penal

En el nostre departament Penal compta amb professionals capaços, íntegres, compromisos i diligents, que lluitaran sense descans per vostè o la seva empresa, amb totes les eines que el Dret posa a la nostra disposició, per resoldre qualsevol incidència que pogués tenir en aquest àmbit, per eventuals delictes relacionats amb l'empresa o particulars, com poden ser:

- Delictes econòmics contra la hisenda pública, societaris, patrimonials, estafes, apropiacions indegudes, malversació, fraus. Falsedats.

- Delictes mediambientals i contra l'ordenació del territori.

- Delictes contra l'Administració de justícia i administracions públiques en general.

Dret Penal Processal

Defensa i representació dels interessos dels nostres clients en tot tipus de procediment penal en el que calgui actuar en qualitat de defensa, de responsable civil directe o subsidiari, d'acusació particular, d'acusació popular o d'actor civil.

L'estructura del Bufet permet oferir un tractament interdisciplinar dels assumptes i l'assessorament, la defensa i la representació jurídica esmentada en Jutjats i Tribunals de tot el territori nacional espanyol, a l'Audiència Nacional, Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional i al Tribunal Europeu de Drets Humans.

Àmbits d'especialització:

 • Dret Penal econòmic-patrimonial:
  • Estafes.
  • Apropiacions indegudes.
  • Insolvències punibles.
 • Dret Penal societari i empresarial:Delictes societaris (falsejament de comptes anuals o d'altres documents, imposició d'acords abusius amb prevaliment de majoria, prevaliment de majoria fictícia, negativa o limitació arbitrària dels drets socials, administració social fraudulenta).
 • Delictes relatius a la propietat intel·lectual.
 • Falsedats documentals.
 • Delictes contra les Administracions públiques.
 • Delictes contra els drets dels treballadors.
 • Delictes contra la Hisenda Pública i fraus de subvencions.
 • Imprudències professionals.
 • Dret Penal del medi ambient.
 • Dret Penal urbanístic.
 • Delictes contra les relacions familiars. Impagament de pensions.
 • Delictes de les noves tecnologies (internet) : Hacking, phishing, espionatge i qualsevol altra forma punible de pirateria informàtica...
 • Dret Penal de l'honor.

 

Notícies àrea penal

En el ámbito penal, el registro del email de un trabajador requiere autorización judicial

Gobierno canario lleva las prospecciones al ámbito penal por arbitrariedad

Se conformó la Comisión Bicameral para implementar el Código Procesal Penal

Senado aprobó implementación del nuevo Código Procesal Penal

EL ALUMNO DE 13 AÑOS, SIN RESPONSABILIDAD PENAL

Juristas denuncian que Interior viola la ley con las expulsiones en caliente

Un abogado pide despenalizar que se ayude a morir a pacientes graves