Mercantil i Tributari

Mercantil

El Departament de Dret Mercantil i Tributari ofereix serveis d'assessorament,tant des d'una perspectiva d'assessoria d'empreses (societari, contractació mercantil, govern corporatiu) com en operacions (fusions i adquisicions, private equity, reestructuracions societàries).

Són actuacions i serveis propis del nostre departament mercantil:

 • Planificació estratègica i formalització de constitució de societats.
 • Fusions, escissions i reestructuració de societats.
 • Planificació i execució de joint-ventures i associacions d'àmbit nacional o internacional.
 • Assessorament jurídic a accionistes i administradors d'empreses.
 • Responsabilitat d'alts directius i administradors.
 • Tinença de secretaries i assessorament jurídic permanent al Consell d'Administració.
 • Auditories legals d'actius, rams d'activitat i estructures societàries.
 • Contractes de distribució, representació, agència i franquícies.
 • Llicències d'explotació, aprovisionaments i contractes outsourcing.

Tributari

Són actuacions i serveis propis del nostre departament tributari:

 • Assessorament en la tributació sota el règim especial de fusions, adquisicions i reestructuració de societats.
 • Assessorament jurídic en matèria de planificació fiscal entre grups de societats.
 • Tributació d'inversions i desinversions en béns immobles. 
 • Planificació en matèria de successions hereditàries, patrimonis privats, fundacions i associacions sense ànim de lucre.
 • Actuació davant l'administració tributària i assessorament i defensa jurídic en el marc d'inspeccions i reclamacions fiscals. 
 • Recursos i reclamacions contra actes de l'Administració Tributària en totes les seves instàncies.
 • Planificació fiscal de l'impost sobre societats, IRPF i l'IVA.