Empresa

El nostre Departament d'empresa compta amb advocats i economistes, amb la finalitat de prestar un assessorament integral a l'empresa tant en l'Àrea Mercantil en operacions societàries de tot tipus, com ara la constitució de companyies, augments i reduccions de capital social, fusions, escissions , transformacions socials, obertura de sucursals i pactes entre accionistes, concursos de creditors, com a l'Àrea Laboral en la negociació, redacció i extinció de contractes de treball, negociació col.lectiva i processos de reestructuració d'empreses, suspensions de contractes, acomiadaments, ERO expedients de regulació d’ocupació, modificació de condicions de treball , concursos de creditors, etc. 

A l'area fiscal en la planificació fiscal de l'impost sobre societats, IRPF i l'IVA, assessorament en la tributació en règim especial de fusions, adquisicions i reestructuració de societats, assessorament jurídic en planificació fiscal entre grups de societats, tributació d'inversions i desinversions en béns immobles, planificació en matèria de successions hereditàries, patrimonis privats, fundacions   i associacions sense ànim de lucre, actuació davant l'administració tributària i assessorament i defensa jurídic en el   marc d'inspeccions i reclamacions fiscals, recursos i reclamacions contra actes de l'Administració Tributària.

 

 

 

 

 

 

Notícies d'empresa

 

Precariedad laboral y desprotección de los trabajadores

2,7 millones de parados podrían convertirse en estructurales

El 10% de la población del "club de los países ricos" gana 9,6 veces más que el 10% más pobre

La insuficiencia presupuestaria no es causa justificativa del despido colectivo

Ayuda a desempleados de larga duración

Treinta y dos de las 35 empresas del Ibex tenían presencia en paraísos fiscales en 2013

El pacto salarial de sindicatos y empresarios estará vigente hasta 2017

Patronal y sindicatos pactan un alza salarial del 1% para 2015 y del 1,5% en 2016