Dret Processal i Civil

El Departament de Dret Processal i Dret Civil assessora en tota classe de processos en matèries civils i mercantils, en totes les seves instàncies i institucions:


Resolució alternativa de conflictes: Arbitratges i Mediacions, sobre les mateixes matèries. Contractació, assessorament i defensa completa en qüestions de propietat, drets de garantia, drets de la personalitat i fonamentals, qüestions successòries, qüestions de família i contractació civil de tot tipus.

Més detalladament:

 • Accions de responsabilitat

  • Contractual i extracontractual.
  • Responsabilitat del producte.
  • Responsabilitat professional.
 • Conflictes derivats de contractes d'obra i dret de la construcció
 • Conflictes societaris
  • Impugnació d'acords socials.
  • Accions de responsabilitat contra els administradors.
  • Accions de competència deslleial.
 • Conflictes sobre contractes civils i mercantils
  • Contractes d'agència, distribució, concessió i franquícia.
  • Arrendaments urbans i rústics.
  • Propietat horitzontal.
  • Reclamacions de quantitat.
  • Procediments sobre validesa, execució i interpretació de contractes.
  • Procediments sobre resolució i rescissió de contractes.
 • Processos sobre drets fonamentals i de la personalitat
  • Drets fonamentals, davant la jurisdicció ordinària o del TC.
  • Infracció dels drets d'honor, intimitat i la pròpia imatge.
 • Processos en matèria de dret de successions, família
  • Testamentària.
  • Qüestions de família, separació i divorci.
  • Incapacitacions.
 • Processos d'execució
  • Execució de garanties reals i personals.
  • Execucions provisionals i definitives de resolucions judicials.
  • Lletres de canvi, xecs i pagarés.
  • Laudes arbitrals.
  • Procediments monitoris i mesures cautelars.
 • Execució de sentències i laudes internacionals.