Àrea Pública

El Departament Públic de Indret Advocats, presta serveis d'assessorament consultiu i contenciós, tant a clients privats com a entitats del sector públic, en les diferents matèries del dret administratiu.

Assessorem en matèria de planejament, gestió, execució i disciplina a les administracions públiques i empreses privades. L'assessorament es realitza per equips multidisciplinaris integrats per advocats i economistes especialistes en dret immobiliari, fiscal i del medi ambient.

El caràcter multidisciplinari de Indret Advocats en matèria de contractació del sector públic ens permet dissenyar i assessorar en operacions de col·laboració públic-privada amb requeriments de finançament i estructures de garanties complexes.

El nostre curriculum inclou gran quantitat de contenciosos administratius, estudis i assessorament jurídic i urbanístic,redacció i tramitació de tot tipus d'instruments de planejament, com POUMs, Plans Parcials, Plans Especials, Programes d'actuació Urbanística, redacció i tramitació d'entitats urbanístiques col·laboradores como Juntes de compensació, Juntes de concertació i Juntes de conservació, redacció i tramitació de projectes de reparcel·lació urbanístics, a entitats privades y públiques, especialment dels ajuntaments del Penedès, el Garraf així como d'altres indrets de Catalunya.

 

 

Notícies àrea pública

 

 ¿Qué es un PAE?

El Congreso aprueba la Ley de Auditoría

Batacazo del PP que pierde plazas emblemáticas y la mayoría de las mayorías

El Constitucional anulas preceptos de la ley andaluza antidesahucios

La Comisión Europea propone iniciativas como unificar todo lo posible el IVA entre países

Período de pago de la Administración